Se spřežením proti proudu času

"Se spřežením proti proudu času" bylo téma již sedmého setkání nadšenců, kteří se zajímají o historii kočárů a vozů, zapřahání koní do historických kočárů v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem, v neděli 26. března 2017. Dvacet dva účastníků krátce po deváté hodině přivítal ředitel muzea pan Václav Obr v přední části depozitáře a pozval všechny na prohlídku, kde jsou původní nástroje, nářadí a zrestaurované stroje, které se v minulosti používali k výrobě vozů a kočárů.

Poté si účastníci semináře v hlavním sále vyslechli přednášku o nových veterinárních nařízeních a situaci o nebezpečných nákazách, hlavně ve východní Evropě, kterou přednesl pan MVDr. Zdeněk Králík.

Po malém občerstvení následovalo připomenutí loňské akce v polském Koczensine, kde došlo k setkání zakladatele mezinárodní organizace AIAT pana Ch.Langlade a ředitele muzea pana Václava Obra. Pro všechny, kteří se akce v Polsku zúčastnili, to byla další zkušenost s ukázkami zápřahů do historických kočárů a obdiv u nás získali všichni v dobových kostýmech.

Dalším tématem bylo představení nových knih, zajímavých disertačních prací o kočárech a představení akcí, které se konají v souvislosti s historickými kočáry.

Následná přednáška byla již tematicky zaměřena na historický vývoj brzd vozů a kočárů. Po krátké diskusi se účastníci přesunuli do penzionu Mánes, kde byl připraven oběd.

Ve třináct hodin začal odpolední program shromážděním účastníků pro vytvoření památeční fotografie do alba muzea. Následně začala prohlídka hlavního sálu depozitáře a představení jednotlivých exponátů, které bylo doplněno odborným výkladem pana Obra s krátkým filmem, což bylo připomenutí loňské akce „Josefkol“ 2016.

Dalším tématem setkání byl příspěvek o školení komisařů mezinárodní organizace AIAT a každoroční setkání, které se letos konalo 4. - 6. 2. 2017 v Kodani.

Po tomto příspěvku dostal slovo vzácný host pan Jiří Kocman, který přijal pozvání s manželkou a synem, aby zavzpomínal na svůj život s koňmi. Své vyprávění obohatil knihou o jeho životě a řádem, který obdržel od anglické královny. Po zajímavé diskuzi s legendou vozatajského sportu a patriotem kladrubských koní následovala přednáška o vývoji formanské živnosti, formanech, formanských koních, postrojích a formanských hospodách.

Poděkování patří panu Milanu Novákovi za precizně připravené příspěvky na seminář doplněné projekcí.

Po šestnácté hodině následovalo oficiální ukončení akce a neformální beseda.

Všem zúčastněným na semináři děkuje Václav Obr.

Čechy pod Kosířem dne 31. března 2017

 
NENECHTE SI UJÍT JOSEFKOL 2017

X. ročník Josefkolu se uskuteční ve dnech 22. a 23. července 2017 v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.

 
Věrní císaři

Poděkování patří všem účinkujícím

 
S ÚCTOU DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA TÉTO NÁDHERNÉ AKCI, JAKOU BYL JOSEFKOL 2016. ZA MUZEUM KOČÁRŮ VÁCLAV OBR.

 
V MUZEU VYSTAVUJEME ELEGANTNÍ PROUTĚNÉ KOČÁRY

Košíkáři na Moravě stále jsou.

Tak jako před více než sto lety se uplatnila práce košíkářů při výrobě košin na kočáry a saně, tak i dnes jsou šikovné ruce košíkářky paní Ptáčkové využívány také při restaurování kočárů a saní v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem.

 
„Neutitscheinka“

Důležitým odvětvím při výrobě kočárů bylo košíkářství. Nejvíce se tomuto řemeslu dařilo u Valašského Meziříčí, kde na březích řeky Bečvy bylo dostatek vrbového proutí pro stavbu košin (košina – proutěná korba vozu). Výroba košin je starým řemeslem s kořeny až ve středověku. Košíkářství a sním spojená výroba kočárů a tedy i košin, byla z počátku v Novém Jičíně a později i v Kopřivnici. Předností košatiny byla lehkost a pevnost, v případě poškození jí bylo možno snadno opravit. Tyto lehké kočáry dostaly pojmenovaní podle německého názvu města Nový Jičín (Neutitschein) kde se začaly r. 1817 vyrábět. O rozvoj se zasloužil místní kovář Brossmann a kolář Seibert. Neutitscheinka se prodávala za 40 až 48 zlatých. Podobný vůz se vyráběl v Paříži – říkalo se mu Pařížanka. Na rozdíl od Pařížanky měla původní Neutitscheinka masivnější podvozek s velkými koly na širokých nábojích, na nápravy nebyly péra a nápravy byly navzájem spojené. Velký rozchod kol a široké blatníky dávaly tušit, že tento povoz byl určen především pro neudržované cesty.

Výrobci kočárů, vozů a kočárových lamp v Novém Jičíně:

Česká a křesťanská firma Jan Jurek, továrna na kočáry v Novém Jičíně

Stavitel kočárů W. Slawik Nový Jičín

Výroba kočárů K. Mück , Neutitschein Wilhelm Welter Wagen & Feuerloschreduisiten Fabrik, Neutitschein

Továrna kočárových svítilen, svítilen pro selské vozy a kovového zboží „Joro“ Josef Rotter, NOVÝ JIČÍN, MORAVA

Ignatz Schustala Kopřivnice (Nesselsdorf) vyráběl bryčky, převážně takzvanou „Neutitscheinku“, kterou pro velký úspěch vyvážel Ruska, Haliče a Pruska.

 
Poprvé v historii naší země uvádíme seriál STAVITELÉ KOČÁRŮ