Z celého srdce děkuji všem, kteří se zůčastnili nebo podpořili desátý ročník neopakovatelného Josefkolu 2017. Děkuji všem návštěvníkům, kteří přijeli z dálek či blízkého okolí podpořit řemeslo i řemeslníky.


S úctou za Muzeum kočárů Václav Obr


foto  - Jaroslav Ircing
kamera  - Pavel Surma

PROGRAM JOSEFKOL 2017 [PDF, 646Kb]Poděkování

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem touto cestou děkuje za pomoc při dohledání alba kočárů, které věnoval v říjnu roku 1891 na Zemské jubilejní výstavě v Praze J. O. Jech stavitel kočárů v Praze Císaři Františku Josefu I.

Poděkování patří:
panu Ing. Františku Václavovi, Muzeum Císaře Franz Josefa I., Terezín, 
panu Ing. Jiřímu Daňkovi z Napajedel, 
panu Mgr. Janu Kahudovi, Ph.D. Národní archiv Praha, 
paní Mag. Michaele Ortner, MSc Österreichische Nationalbibliothek Bildarchiv, 
panu Jiřímu Judovi, Vídeň.

Velké poděkování patří paní Janě Budinské, General Manager Hotel ROTT Praha, která zajistila unikátní kopii tohoto alba. Album kočárů se tak symbolicky po 126 letech vrátilo zpět.

S úctou Václav Obr a Milan Novák

 


S úctou děkuji všem starostům a široké veřejnosti při pořádání slavnostního zahájení turistické sezóny cestovním kočárem v Olomouckém kraji.


Za Muzeum kočárů Václav Obr.

 

 
Setkání v Plzni

Od rodného domu až po místo posledního odpočinku navštívili potomci po staviteli kočárů Václavu Brožíkovi z Plzně. Z různých koutů naší vlasti se sjeli do Plzně a Dýšiny, aby se mohli podívat do rodného domu V. Brožíka, na místo první dílny, na místo slavné továrny, obchodu a na hřbitov Všech Svatých, kde je hrob Václava a Kateřiny Brožíkových. Další místo, které navštívili, byl Ústřední hřbitov, kde v Arkádách je zrušená hrobka rodiny Brožíků a hrob posledního uložení. Účastníci se zastavili také u hrobu poslední majitelky firmy Brožík Plzeň Hany Brožíkové roz. Skrziszowské. Setkání se také konalo na místě, kde se „Brožíci“ setkávali s podnikateli a to v hotelu Slovan původně Waldek. Na tomto setkání se objevili nejen úžasné dokumenty a fotografie z rodinných archivů, ale hlavně jedinečné vzpomínky na předky, kteří tvořili historii firmy V. Brožík Plzeň. Toto malé připomenutí není jen poděkování všem zúčastněným a organizátorce, ale také zároveň i výzvou pro všechny, kteří by měli informace o staviteli kočárů nebo by byli také potomci po staviteli kočárů V. Brožíkovi.

 
Se spřežením proti proudu času

"Se spřežením proti proudu času" bylo téma již sedmého setkání nadšenců, kteří se zajímají o historii kočárů a vozů, zapřahání koní do historických kočárů v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem, v neděli 26. března 2017. Dvacet dva účastníků krátce po deváté hodině přivítal ředitel muzea pan Václav Obr v přední části depozitáře a pozval všechny na prohlídku, kde jsou původní nástroje, nářadí a zrestaurované stroje, které se v minulosti používali k výrobě vozů a kočárů.

Poté si účastníci semináře v hlavním sále vyslechli přednášku o nových veterinárních nařízeních a situaci o nebezpečných nákazách, hlavně ve východní Evropě, kterou přednesl pan MVDr. Zdeněk Králík.

Po malém občerstvení následovalo připomenutí loňské akce v polském Koczensine, kde došlo k setkání zakladatele mezinárodní organizace AIAT pana Ch.Langlade a ředitele muzea pana Václava Obra. Pro všechny, kteří se akce v Polsku zúčastnili, to byla další zkušenost s ukázkami zápřahů do historických kočárů a obdiv u nás získali všichni v dobových kostýmech.

Dalším tématem bylo představení nových knih, zajímavých disertačních prací o kočárech a představení akcí, které se konají v souvislosti s historickými kočáry.

Následná přednáška byla již tematicky zaměřena na historický vývoj brzd vozů a kočárů. Po krátké diskusi se účastníci přesunuli do penzionu Mánes, kde byl připraven oběd.

Ve třináct hodin začal odpolední program shromážděním účastníků pro vytvoření památeční fotografie do alba muzea. Následně začala prohlídka hlavního sálu depozitáře a představení jednotlivých exponátů, které bylo doplněno odborným výkladem pana Obra s krátkým filmem, což bylo připomenutí loňské akce „Josefkol“ 2016.

Dalším tématem setkání byl příspěvek o školení komisařů mezinárodní organizace AIAT a každoroční setkání, které se letos konalo 4. - 6. 2. 2017 v Kodani.

Po tomto příspěvku dostal slovo vzácný host pan Jiří Kocman, který přijal pozvání s manželkou a synem, aby zavzpomínal na svůj život s koňmi. Své vyprávění obohatil knihou o jeho životě a řádem, který obdržel od anglické královny. Po zajímavé diskuzi s legendou vozatajského sportu a patriotem kladrubských koní následovala přednáška o vývoji formanské živnosti, formanech, formanských koních, postrojích a formanských hospodách.

Poděkování patří panu Milanu Novákovi za precizně připravené příspěvky na seminář doplněné projekcí.

Po šestnácté hodině následovalo oficiální ukončení akce a neformální beseda.

Všem zúčastněným na semináři děkuje Václav Obr.

Čechy pod Kosířem dne 31. března 2017

 
V MUZEU VYSTAVUJEME ELEGANTNÍ PROUTĚNÉ KOČÁRY

Košíkáři na Moravě stále jsou.

Tak jako před více než sto lety se uplatnila práce košíkářů při výrobě košin na kočáry a saně, tak i dnes jsou šikovné ruce košíkářky paní Ptáčkové využívány také při restaurování kočárů a saní v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem.

 
„Neutitscheinka“

Důležitým odvětvím při výrobě kočárů bylo košíkářství. Nejvíce se tomuto řemeslu dařilo u Valašského Meziříčí, kde na březích řeky Bečvy bylo dostatek vrbového proutí pro stavbu košin (košina – proutěná korba vozu). Výroba košin je starým řemeslem s kořeny až ve středověku. Košíkářství a sním spojená výroba kočárů a tedy i košin, byla z počátku v Novém Jičíně a později i v Kopřivnici. Předností košatiny byla lehkost a pevnost, v případě poškození jí bylo možno snadno opravit. Tyto lehké kočáry dostaly pojmenovaní podle německého názvu města Nový Jičín (Neutitschein) kde se začaly r. 1817 vyrábět. O rozvoj se zasloužil místní kovář Brossmann a kolář Seibert. Neutitscheinka se prodávala za 40 až 48 zlatých. Podobný vůz se vyráběl v Paříži – říkalo se mu Pařížanka. Na rozdíl od Pařížanky měla původní Neutitscheinka masivnější podvozek s velkými koly na širokých nábojích, na nápravy nebyly péra a nápravy byly navzájem spojené. Velký rozchod kol a široké blatníky dávaly tušit, že tento povoz byl určen především pro neudržované cesty.

Výrobci kočárů, vozů a kočárových lamp v Novém Jičíně:

Česká a křesťanská firma Jan Jurek, továrna na kočáry v Novém Jičíně

Stavitel kočárů W. Slawik Nový Jičín

Výroba kočárů K. Mück , Neutitschein Wilhelm Welter Wagen & Feuerloschreduisiten Fabrik, Neutitschein

Továrna kočárových svítilen, svítilen pro selské vozy a kovového zboží „Joro“ Josef Rotter, NOVÝ JIČÍN, MORAVA

Ignatz Schustala Kopřivnice (Nesselsdorf) vyráběl bryčky, převážně takzvanou „Neutitscheinku“, kterou pro velký úspěch vyvážel Ruska, Haliče a Pruska.

 
Poprvé v historii naší země uvádíme seriál STAVITELÉ KOČÁRŮ