There are no translations available.

Kočárník František Komárek

Doloplazy (okres Prostějov) je rodná obec kočárníka Františka Komárka, který se zde 11. ledna 1879 narodil jako třetí ze sedmi dětí manželům Komárkovým. Dva a půl roku se v Němčicích na Hané u sedláře Martina Matouška učil sedlářskému a čalounickému řemeslu a lakování kočárů. Učení úspěšně dokončil a 15. března 1896 dostal pod číslem 311 výuční list.

Následně od dubna 1902 do konce roku 1906 pracoval u sedláře, čalouníka a stavitele kočárů Karla Valoucha v Litovli. Za ušetřené peníze 1. února 1907 zakoupil od stavitele Ludvíka Sochova dům č. 487 v Ivanovicích na Hané a téhož roku zde založil závod sedlářský, čalounický a kočárnický, tak to stálo i na firemním razítku. V Ivanovicích na Hané byla roku 1885 zřízena dvě společenstva – Společenstvo živností svobodných a koncesovaných a Společenstvo živností řemeslných. Z těchto společenstev se později vydělili a utvořili vlastní společenstva hostinští, stavitelé, mlynáři, kováři a podkováři, holiči, kominíci, cementář, drogista a lékárník. Roku 1907 došlo ke sloučení těchto společenstev pod Okresní jednotu společenstev, které mladý František Komárek předsedal.

Spolu se svým mladším bratrem Janem Komárkem (1883 – 1952) vyučeným kovářem, který si v Ivanovicích zakoupil dům číslo 48, začal stavět kočáry. V nedalekých Pačlavicích si našel Metodějku Judasovou, kterou si 3. 6. 1908 vzal za manželku a vychoval s ní čtyři dcery, které se postupně zapojily do práce v otcově dílně. Dcera Růžena, nar. 1909, byla velkou oporou v kanceláři. Ludmila nar. 1910 a Jarmila nar. 1913 vyučené sedlářskému a brašnářskému řemeslu pracovaly v dílně. Jejich dokonalá a pečlivá práce byla také oceňována na výstavách, kde získaly ocenění za pracovní koňské postroje. Do práce se zapojila i nejmladší dcera Květa nar. 1915. Počátkem roku 1911 hledal do své dílny sedlářského dělníka, který se vyzná v lakování kočárů.

Krajinská, průmyslová, živnostenská, hospodářská výstava v Rousínově v roce 1911 byla pro Františka Komárka velice úspěšná, zde získal stříbrnou medaili. Nastupující válka přerušila výrobu kočárů a František Komárek byl povolán do armády. Nejprve byl v Krakowě, pak v Karácsony, následně na ruské a italské frontě, kde sloužil u dělostřelectva. Po skončení války se vrací domů. O něco později se vracejí domů také jeho bratři Metoděj a Bedřich, kteří padli v Rusku do zajetí. Po návratu se znovu rozběhla výroba kočárů a bryček a na Horácké krajinské výstavě v Novém Městě na Moravě v srpnu 1925 dostává František Komárek za vystavený kočár zlatou medaili. Na zemědělské výstavě ve Vyškově 1928 získává za vystavený kočár a bryčku čestný diplom.

František Komárek nevyráběl jen kočáry, bryčky, rychlíčky, kučírky a vozy pro celé široké okolí, ale také pohovky, kabelky a další čalounické zboží. Velké uznání a I. cena, zlatá medaile, byla udělena F. Komárkovi za vystavené výrobky v Moravských Budějovicích v červenci 1929.

V roce 1931 hojně inzeruje v tisku a nabízí kočáry i jejich opravy. Následně v srpnu 1937 vyřizuje nový živnostenský list pouze na brašnářství, sedlářství a čalounictví.

Dne 4. ledna 1951 pak ukončuje veškeré živnosti, jen sedlářskou si ponechává. V květnu roku 1963 končí i nelehký život samostatného sedláře, čalouníka a stavitele kočárů pana Františka Komárka.

Dodnes můžeme obdivovat jeho kvalitní práci jak v Muzeu kočárů, tak po celé Hané, žijí zde lidé, kteří mají a dodnes používají kočáry Františka Komárka.

František Komárek

Firemní logo

Saně typ vis-à-vis vyrobené F.KOMÁRKEM 16.11.1900 - zakoupené pro Muzeum kočárů ve Vel. Meziříčí

Selská bryčka vyrobená F.Komárkem po roce 1900 - Muzeum kočárů

Štítek výrobce na karoserii kočáru

Poděkování při dohledání historie o staviteli kočárů Františku Komárkovi patří:

Paní Štětařové Miroslavě z Ivaně
Paní Hejtmánkové Kamile z Ivanovice na Hané
Paní Laitové Ludmile z Černé Hory
Pracovníkům Obecního úřadu v Doloplazých
Pracovníkům Městského úřadu v Ivanovicích na Hané
Zdroj:z knihy Františka Hladkého "Paměti města Ivanovic na Hané".

Historické kočáry a saně Františka Komárka jsou vystavené v Muzeu kočárů.