Seznam akcí 2019
There are no translations available.

Seznam pořádaných akcí v Muzeu historických kočárů

a spoluúčast na různých akcích v roce 2019

Prezentace Muzea kočárů na Nový rok 2019 na vrcholu Kosíře.

 

4. 1. 2019 – Tříkrálový večer v Depozitáři Muzea kočárů.

30. 3. 2019 Muzeum kočárů slavnostně zahajuje turistickou sezonu novou výstavou zrestaurovaných kočárů slavných osobností, gala luceren a panských sání.

30. 3. 2019 proběhne celodenní akce „Slavnostní zahájení turistické sezóny cestovním kočárem po pamětihodných místech Olomouckého kraje obcí a měst“. Podrobné informace budou včas zveřejněny na stránkách muzea.

25. 5. 2019 večerní cestování historickým kočárem na Noci Kostelů v Prostějově.

8. 6. 2019 účast na akci ve Vysokém Mýtě „ Sodomkovo Vysoké Mýto“.

8 – 9. 6. 2019 účast v Kunštátě na akci „Svátky řemesel“.

22. 6. 2019 Kočárová Slavnost v Muzeu stavebnictví – Plasy u Plzně. Ke chvále a slávě 19.řemesel.

Dne 11. 7. 2019 Muzeum historických kočárů slaví své 10. výročí otevření muzea a opět již s tradičním dortem. Můžete se také těšit na komentované prohlídky a videoprojekci.

20 - 21. 7. akce roku „JOSEFKOL 2019“ – XII. ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického, mistrů opratí a milovníků historických kočárů. Dvoudenní akce proběhne v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.

Podrobné informace budou včas zveřejněny na stránkách muzea.

15. 9. 2019 účast na Hanáckých slavnostech v Prostějově. Pernštýnské náměstí.

21.9.2019 účast na akci „Slaňto-Velký Kosíř“ www.slanto.cz Cestování v kočárech na rozhlednu na Kosíři a zpět.

V prosinci 2019 se uskuteční tradiční adventní večery v Depozitáři Muzea kočárů 14. 12. a 21. 12. Tříkrálový večer proběhne 4. 1. 2020

Změna programu u adventních a tříkrálového večera vyhrazena